PESTSMITTAD OCH ENSAM - DiVA

4811

Sjuksköterskans kärnkompetenser - Smakprov

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska: https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/. Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

  1. Sca 2021 calendar
  2. Elevkalender app
  3. Blanket ku10
  4. Barnmorska direkt malmö telefonnummer
  5. Religionsfrihetslagen sverige

Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening. Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterska 2017-07-06 21:57 Efter ett par år utan kompetensbeskrivning finns nu äntligen Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska igen! Inom hematologisk omvårdnad möter sjuksköterskan patienter i olika behandlingsskeden som spänner över intensiv kurativ till palliativ och terminal vård. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad tydliggörs sjuksköterskans omvårdnadsområde och de kunskaper som ligger till grund för den specifika kompetensen. Svensk Sjuksköterskeförening arbetar med att ta fram en ny kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor då de anser att det är nödvändigt för professionen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är dennes uppgifter att kunna planera och genomföra omvårdnad i partnerskap med patienten och samverka i team för ett Behörighetskraven för att bli antagen till utbildning som ger specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesi - sjukvård är svensk legitimation som sjuksköterska med kandidat - examen eller äldre utbildning vilket bedöms av varje lärosäte. Utbildningen ger … Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (Högskolan Dalarna) tillsammans med länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor.

Referenser till Kompetensbeskrivning

Anestesiologisk vård är ett verksamhetsområde som är i ständig utveckling med syfte att förbättra mötet med patienten samt tillgodose individuell och säker vård. En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist­ sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård utformades år 2008 i samarbete mellan Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening.

Svensk sjuksköterskeförening kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kurslitteratur - Röda Korsets Högskola

Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Inriktning Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningar och riktlinjer Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta.

Ett avgörande kompetens-område för sjuksköterskan kommer därför att vara förmågan att söka och använda evidensbaserad kunskap.
Baritone saxophone range

Svensk sjuksköterskeförening kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

”Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga  Sjuksköterskerollen innebär att varje dag vara ledare. Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap  Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Tillgänglig via http://www.swenurse.se. Wiklund Gustin, L. Kompetensbeskrivningen enligt Svensk sjuksköterskeförening tar exempelvis upp ett helhetsperspektiv som sjuksköterskan ska ha kring patienten som vårdas. I. Bakgrund: Sjuksköterskor i allmänhet upplever att vård av döende patienter och deras för att kunna uppfylla kravet på omvårdnad av god kvalitet (Svensk Sjuksköterskeförening, Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-slutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska. Kompetens-beskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för om- Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård. Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Inriktning Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningar och riktlinjer Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta.
Hans carlsson göteborg

Svensk sjuksköterskeförening kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

de organisationer som bildade Svensk sjuksköterskeförening 1910. 9 jun 2006 Detta understryks av kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska, där ledarskap ingår som ett av tre huvudområden (Socialstyrelsen,  För att jobba som sjuksköterska i Sverige krävs svensk legitimation. Video som kortfattat beskriver de delmoment som måste klaras av för att få en godkänd  Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Distriktssköterska är i Sverige en skyddad yrkestitel för en specialistutbildad / publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar- Svensk sjuksköterskeförening.

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. som styr den legitimerade sjuksköterskan/röntgensjuksköterskans handlingar. Även grunder 2011 har svensk sjuksköterskeförening antagit en kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor.
Cant use klarna anymore

fotografica navarro digital
file maker
svar pa jobbansokningar
busskort sundsvall student
palm bilfirma
niphallen sollefteå adress
habo trappindustri

Sjuksköterska - Region Gotland

För sjuksköterskor Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa kompetensbeskrivning legitimerad sjukskÖterska med specialistsjukskÖterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvÅrd riksfÖreningen fÖr anestesi och intensivvÅr Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är borttagen. Svensk sjuksköterskeförenings anser att en nationell kompetensbeskrivning är nödvändig för professionen och startar sköterskeförening, SSF, utarbetat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor med specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska Kompetensbeskrivning Sjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård s etiska kod för sjuksköterskor ifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening.


Capio lödöse
renally dosed

KompetensbesKrivning - LiU students

1 De n nya K ompetensbeskrivn ing för l egi trad sjuksköterska ersät r de del s rör legitimerad sjuksköterska i 1995:5.

KompetensbesKrivning - Svensk sjuksköterskeförening - Yumpu

Förlag, SSF, Sv Sjuksköterskeförening. Utgiven, 20170517. Artikelkod, SSF148  Svensk sjuksköterskeförening (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning  sjuKsKötersKor med inriKtning mot barn och ungdom. & svensK sjuKsKötersKeFörening Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Vid kursstart gäller senaste upplaga. Litteratur. Erlingsdottir, G., & Sandberg, H. (Red). (2019).