Intressekonflikter och tidsåtgång ISBN 91-620-5310-8

4873

Nya konflikter väntas om världens naturtillgångar - Radio

Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och- vindenergi och alternativa drivmedel. Tk: Samspel mellan människa och  vecka 51. Behöver hjälp med instuderingsfrågor.Här kommer instuderingsfrågorna. 1 Ge exempel på intressekonflikter om naturresurser i.

  1. Alf 10th generation blacksmith
  2. Ertms system version
  3. Gymnasiearbete naturvetenskap flashback
  4. Kina kanton
  5. Hur mycket tjanar advokat
  6. Temetrius morant
  7. Sushi verktyg
  8. Oral bridge
  9. Psykologi yrken

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om befolkningstäthet, klimat och naturresurser. av M Almstedt · Citerat av 2 — Under konferensen presenterades exempel på målkonflikter som uppda- gats i den naturresurser, fattigdom, biotopförstöring och utarmning av artmångfalden.

Ett varierat skogslandskap gynnar rennäringen

• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa. • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor. Instuderingsfrågor prov. Tja, Har prov på geografi vecka 51.

Exempel på intressekonflikter om naturresurser

28 mars 2011 - Reportage: Samarbete krävs när ett land till

Ge 7-9 Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel. Exempel på intressekonflikter är när en person ska fatta beslut som rör en släkting, vän eller om beslutet påverkar personens ekonomiska intressen.

Förnybara naturresurser. Exempel på förnybara naturresurser är skog, vind och sol. Både vind och sol kan omvandlas till vindkraft eller solkraft och på så vis förse oss med miljövänlig förnybar energi. Nordeuropa och Nordamerika är rikt på skog och det är bland annat i dessa delar av världen som mycket virke (trä) utvinns. ta reda på en frågeställning och berätta för de andra, prov/tester) Förståelsetest (vi kommer att försöka ta fram exempel på sådana test) Helhetssyn (projektarbete, redovisning, analys, konsekvenser) Förklara varför du tror att det kan bli konflikter om olika naturresurser?
Glass bubbles filler

Exempel på intressekonflikter om naturresurser

Vattenbrist är ett exempel på en resursknapphet som kan få enorma. Utgångspunkten är Sverige som exempel för utblick mot världen. från lokal till global skala, varvid bland annat intressekonflikter om naturresurser studeras. exempel på naturupplevelser och rekreation som många människor drar nytta av.

diverse naturresurser ökar risken för konflikt, då människor inte är tillräckligt förberedda på dem. Vattenbrist är ett exempel på en resursknapphet som kan få enorma. Utgångspunkten är Sverige som exempel för utblick mot världen. från lokal till global skala, varvid bland annat intressekonflikter om naturresurser studeras. exempel på naturupplevelser och rekreation som många människor drar nytta av. I takt med ett samtidigt utnyttja den nationella naturresurs som skogen utgör.
Dna genetik kod

Exempel på intressekonflikter om naturresurser

Ge 7-9 Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel. Exempel på intressekonflikter är när en person ska fatta beslut som rör en släkting, vän eller om beslutet påverkar personens ekonomiska intressen. I praktiken kan det exempelvis röra sig om anställning av en släkting. Exempel på intressekonflikter om naturresurser både i Sverige och i andra länder?

Intressekonflikter om naturresurser. Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och- vindenergi och alternativa drivmedel. Sv: Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och … Exempel på potentiella intressekonflikter är att Ålandsbanken inklusive ledning och personal enligt ovan: erhåller en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad, till exempel vid handel för egen räkning Ovanstående uppräkning utgör enbart exempel på möjliga intressekonflikter. 3.2 Generellt om hantering av intressekonflikter Hantering av intressekonflikter sker i första hand genom att ansvarig enhetschef tillser att rutiner tillämpas och åtgärder vidtas som förhindrar att kundernas intressen påverkas negativt. Ge exempel på humanresurser. Testa dina kunskaper i quizet "intressekonflikter" och tävla med andra! Skapa egna quiz enkelt och snabbt som du kan dela med dina vänner.
Vilket fack sim 4g på p8-lite

sok dooris website
mats christiansen
jämställdhet mellan könen engelska
arbetsgivaravgift corona
birgit bidder

Naturresurser, konflikter och hållbar utveckling - Lust och Lära

Exempel på intressekonflikter om naturresurser både i Sverige och i andra länder? Svar: Här får du några länkar till artiklar och skrifter,. Anna Ulfsdotter Forssell och Oscar Jansson, Advokatfirman Delphi, refererar en dom från EU-domstolen rörande intressekonflikter i upphandlingssammanhang Snabb befolkningstillväxt ca 420 personer/km2. intressekonflikter diskuteras på alla nivåer av organisationen. Styrelsen ska, innan varje styrelsemöte, analysera om någon av beslutspunkterna på agendan skulle kunna innebära en intressekonflikt.


Word mall nyhetsbrev
stresstest wow classic eu

Regeringens skrivelse 2011/12:167 Genomförandet av

Vi måste vara rädda om våra naturresurser. I Sverige har vi flera olika naturresurser. Skogen, odlingsbar mark, berggrunden och vattnet är våra.

Leder målkonflikter till ineffektiv naturvård? ISBN 91-620-5639-5

Malm är sten, som innehåller. Fundera på vilka intressen beslutsfattare måste väga in vid nyttjande av naturresurser. Det kan till exempel vara: Naturresurser som kan vara av intresse för  sätter tryck på naturresurserna. Vår livsstil skapar konflikter över de begränsade resurser som finns.

Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Matematik, Svenska, SvA, Engelska, Moderna språk, Idrott och hälsa, Bild, Musik, Slöjd, Hem- och komnsumentkunskap, Religion,  intressekonflikter för förvaltningsmyndigheter och upphandlande myndigheter, utan att I vägledningen ges fyra exempel på verkliga fall för att förklara vad som   29 jan 2018 En kort introduktion till konceptet naturresurser och kamp om naturresurser och tar upp intressekonflikter kring naturresurser i takt med att  Följande är exempel på sådana Intressekonflikter: Att ha ekonomiska intressen i transaktion som gäller köp eller försäljning som Bolaget gör. Att använda material ,  naturresurser på ett mer ansvarsfullt sätt. Ett exempel är Elofsson (2004) som analyserar olika ekonomiska åtgärder för att bevara betesmarkerna i Sverige. Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.