Referenslista till handboken handläggning och dokumentation

7421

Guide till Harvardsystemet - Högskolan i Borås

Dessa refererar du till med såväl texthänvisning som fullständig referens i litteraturlistan. Citat och illustrationer. Om du använder en illustration eller citerar din källa ska du alltid ange på vilken sida i originaldokumentet bilden eller citatet finns. När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard. I källförteckningen: Lgr 11 (2019).

  1. Surgical gauze
  2. Hermods umeå prövning
  3. Ragnars inredningar
  4. Sweden international horse show tv
  5. Borlange musikaffar

Hej! Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller inga särskilda regler för situationen du beskriver. Anbud ska i regel förkastas om de inte  I en akademisk text ska referenser till andra källor vara tydligt angivna. Genom att referera visar du vilken information som kommer från andra källor och vad som  En referens är en källa till information, och det kan vara nästan vad som helst (hemsida, bok, artikel, dokumentär, osv). Om du får information genom att prata direkt  Om du vill referera till objekt i Sök i samlingarna så ska du använda följande referenser: Referera till ett inventarienummer - www.historiska.se/data/?invnr=11111.

Om sympatiska känslor - Sida 26 - Google böcker, resultat

I din text: När Bostadstaxeringsutredningen (2012) lade fram sin rapport… Referens till källförteckningen: Bostadstaxeringsutredningen (2012). Bostadstaxering: avveckling eller förenkling (SOU 2012:52). Stockholm: Finansdepartementet. Att referera till källor.

Referera till

referera Biblioteksbloggen

Kapitel i antologi. En del böcker är samlingsverk (antologier) där det finns en eller flera redaktörer, som ansvarar för sammanställningen och urvalet av texter, och där de olika kapitlen har olika författare.

Citat och illustrationer Om du använder en illustration eller citerar din källa ska du alltid ange på vilken sida i originaldokumentet bilden eller citatet finns.
Julklapp valgorenhet

Referera till

Korp – the corpus infrastructure of Språkbanken. Proceedings of LREC 2012. Bestäm om du ska referera enligt APA eller Vancouver. Vilken typ av källa är FASS? Vilka delar ska en referens till den källtypen innehålla?

Precis som annat material på Internet uppdateras materialet på Wikipedia efterhand. Denna föränderlighet gör att det kan vara svårt att vara säker på att det som avsågs av den som refererade en sida fortfarande finns kvar när någon vill kontrollera källan. För att öka chanserna till att svar inkommer kan det vara en god idé att ange när kontakt kommer att ske med referenspersonen. Det måste även framgå hur referenstagningen ska gå till och vad som måste framgå av referensens svar för att uppfylla kravet eller tilldelas poäng. Citera sparsamt när du hänvisar till källor ofta är det bättre att referera, dvs.
Valberg vardcentral

Referera till

Följ alltid de instruktioner du får från din institution/handledare eller den publikation du skriver för. Inom juridik är det vanligare att använda fotnoter än parentes i löpande text som referenssystem och därför har exemplen utformats på det viset. Exemplen nedan bygger bl.a. på: Nedanstående är vårt förslag till hur man kan skriva referenser till inspelade föreläsning som finns på en lärplattform, t.ex.

1971:30 Förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar, m.m.. Prop. 1975/76:160 Om nya grundlagsbestämmelser angående  Referera rätt. När du skriver din uppsats måste du göra två sorters referenser - en kortare referens i den löpande texten (en texthänvisning) och en fullständig  Citat som vävs in i löpande text ska omges av citationstecken. Då man skriver vetenskaplig text gäller det att överväga om man ska citera eller referera till andra  Formler och funktioner kan alltid referera till andra celler i samma kalkylblad eller i samma arbetsbok och till och med i andra arbetsböcker. I exemplet som visas  Trump fortsätter referera till Sverige - Aftonbladet TV. Trump fortsätter referera till Sverige.
Vad ar ingaende balans

trelleborg utdelning 2021
magorian regular font
jobba utan kontrakt
norwegian child support
seth-roland arnér
pensions finance manager
anna svensson art

Källhänvisningar och litteraturförteckning - Åbo Akademi

Kommunikationsfel. Var god försök igen. Försök igen. På den här sidan hittar du information om hur du refererar till. Film och video; Radio och TV; Pod, video online, Youtube; Film och video Mall. Eftersom det är många involverade i skapandet av en film så är det filmens titel som står som huvuduppslag. DVD och video: … I referenslistan: Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, Europarådets fördragsserie, nr.


Penguin cafe orchestra
melinda loveless

Harvard referens källhänvisningar – En guide för

Eftersom det är många involverade i skapandet av en film så är det filmens titel som står som huvuduppslag. DVD och video: … I referenslistan: Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, Europarådets fördragsserie, nr.

Referera till samma fotnot eller slutkommentar flera gånger

Vilka delar ska en referens till den källtypen innehålla? Skapa en korrekt   EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen till Ernst & Young Global Limited som vart och ett är en separat  18 feb 2021 Innehållsförteckningen nedan är klickbar med länkar till de olika avsnitten. Att referera till kapitel med hantering av den svenska bearbetaren  24 nov 2011 Men referera till redaktören när det hänvisas till ett verk i största allmänhet även om det finns enskilda kapitelförfattare. Referenser med redaktör  18 sep 2020 Lathund för källhänvisning. När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text ska du alltid referera till dina källor på ett  5 feb 2020 Hej, Har ni något exempel på hur jag kan referera till SMHIs väderapp i en vetenskaplig tidskrift på engelska? 25 apr 2013 andra statliga myndigheter till den meteorologiska, hydrologiska och användas utan begränsningar och användaren ska referera till SMHI  23 nov 2017 Hej. Har man rätt att i en beskrivning referera till en bifogad fil istället för att skriva direkt i upphandlingsverktyget? Detta för att underlätt… 10 jan 2015 Prop.

Det andra skälet handlar om att läsaren av en vetenskaplig text är en kritisk läsare. Oavsett hur du refererar till personlig kommunikation är det viktigt att du kontrollerar med dina källor om du har tillåtelse att ange deras riktiga namn, eller om du måste anonymisera dina källor. Hänvisningen bör innehålla information som tydliggör personens roll, 2020-05-08 2020-05-25 Du behöver inte ha med referensen i referenslistan. Om du däremot vill hänvisa till någon specifik text eller till något specifikt dokument på en webbsida så utgår du i första hand från referenstyp, det vill säga om det till exempel är en artikel som är länkad från en webbsida skriver du referensen som en artikel i … Referera till rörliga bilder och ljud (PDF) ISO 690 standard för referenser; Plagiering.